Onderwijzend personeel / Teaching staff

Ondersteunend/Management/Support staff

 

Basis- en voortgezet onderwijs, nationaal en internationaal
Bij Stichting Het Rijnlands Lyceum werken ruim 1100 medewerkers die basis- en voortgezet onderwijs in de regio Leiden en Den Haag verzorgen.
Het Rijnlands heeft drie basisscholen en vijf scholen voor voortgezet onderwijs. We bieden onderwijs aan meer dan 7200 leerlingen, van VMBO tot Gymnasium en van IPC tot MYP en IB.  Karakteristiek voor Het Rijnlands is het internationale onderwijsaanbod, inclusief tweetalig onderwijs. De Rijnlandse Lycea in Oegstgeest en Wassenaar bieden internationaal voortgezet onderwijs.
De International School of The Hague en de European School The Hague
Rijnlands Lyceum bieden daarnaast ook internationaal basis onderwijs.


Primary and secondary education, national and international
At the Rijnlands Lyceum Foundation, more than 1100 employees are employed to work for primary and secondary education in the Leiden and The Hague region.
Rijnlands has three primary schools and five secondary schools. We offer education to more than 7200 students, from the lower years of secondary education to the pre-university higher years of secondary education, and from IPC to MYP and DP in the IB curriculum. 
Characteristic for The Rijnlands Lyceum Foundation is the international curriculum, including bilingual education. The Rijnlands Lycea in Oegstgeest and Wassenaar both offer international secondary education.

The International School of The Hague and the European School The Hague Rijnlands Lyceum also offer international primary education.

 

Stichting Het Rijnlands Lyceum / Rijnlands Lyceum Foundation

Bezoekadres / Visitors address
Charlotte van Pallandtlaan 14
2272 TR  Leidschendam - Voorburg
+31 (0)71 - 5730910

Postadres / Postal address
Postbus 33
2270 AA Leidschendam - Voorburg